Napraforgó csoport 2020-10-10T09:59:25+00:00

NAPRAFORGÓ CSOPORT

PÉK SZILVIA, BUDAY BEÁTA
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
SZABÓ JÁNOSNÉ RÓZSIKA: DAJKA

BEMUTATKOZÁS

Elsődleges célunk a gyerekek érzelmi biztonságának megteremtése, a másság elfogadása, baráti kapcsolatok alakítása, ápolása.   Jó, felnőtt – gyerek kapcsolat létrehozása.  Ezenfelül, egy olyan, óvodai közösség kovácsolása, ahová minden felnőtt és gyerek szívesen jár.

Csoportszobánk berendezésével, vidám színek használatával törekedtünk a környezet, barátságos, esztétikus megteremtésére. Igyekeztünk mindent elérhető magasságba tenni, a gyerekek méreteihez alkalmazkodva.  Könnyű hozzáférést és megfelelő helyet biztosítunk játékhoz, csoportban végezhető mozgáshoz.  A textíliák és dekorációk, szintén a jó hangulat, kellemes környezet megteremtését szolgálják.

Napirendünk rugalmasságával is törekszünk a megfelelő időt biztosítani, játékra, mozgásra, pihenésre.  Óvodánk reggel 6 órától fogadja a gyermekeket.  Érkezésüktől játszhatnak. 7,30- tól 8,45-ig reggelizhetnek. Ilyenkor mindenki odaül, ahová szeretne. A barátok ülhetnek egymás mellé és beszélgethetnek is. Természetesen ügyelve a kulturált étkezésre. Ekkor mindenki önkiszolgálással terít magának. Ez, így történik az uzsonnánál is. Az ügyesebbek tölthetnek maguknak vagy társaiknak. Ezzel is erősítjük önállóságukat és növeljük önbizalmukat.

Mindennapjainkat nagy részben a játék tölti ki. Hogy a gyermek milyen játékot választ, ez teljesen szabadon választott. Igyekszünk megfelelő helyet, időt és eszközt biztosítani annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A gyerekek igényei szerint kapcsolódunk be játékukba. Nagyon sokféle értelemfejlesztő és kézügyességet fejlesztő játékunk van.  Mozgást fejlesztő játékkal is rendelkezünk, amelyeket rossz idő esetén szoktunk használni. Egyébként heti egy alkalommal használjuk az óvoda tornatermét kötelező testnevelés céljából.

Játékos keretek között, (leginkább délelőtt) biztosítunk a gyerekeknek tervezett és előre megszervezett tevékenységeket, fejlesztéseket. Megismertetjük őket szűkebb és tágabb környezetükkel. Lehetőséget adunk kézügyességük, kreativitásuk kifejezésére, fejlesztésére. Versekkel, mesékkel ismertetjük meg őket. Sokat beszélgetünk a gyermekek ismereteire építve.  Bővítjük azokat, és újabb ismeretekkel gazdagítjuk. Délelőtt mindig van valamilyen mozgásos tevékenység. Jó idő esetén, az udvaron történik (fogócska, egyensúlyozás, futás, célbadobás). A teremben tornázunk, zenére táncolunk, szabad mozgásformákat próbálgatunk. Ezeket mindig nagy jókedvvel és sok nevetéssel végezzük. Időjárástól függően, sok időt töltünk az udvaron, ahol szintén szabad játék van. Természetesen a szabályokat itt is be kell tartani. Lehet futni, focizni, csúszdázni, mászókázni, homokozni, labdázni. Aki a természettel szeretne ismerkedni, lehetősége van, nagyítóval is közelebbről megnézni a bogarakat, növényeket.  A délutáni pihenés előtt, pizsamába öltöznek át. Ezután mindig mesélünk. Mese után mindenkit betakargatunk és egy simogatással kívánunk jó pihenést. Természetesen mindenki alhat a számára kedves alvós játékával.  Ebben az időszakban is figyelünk a friss levegő biztosítására, folyamatos szellőztetéssel.   Alvás, és az uzsonna elfogyasztása után, ismét szabad játékkal tölthetik az időt. Ekkor is sok lehetőség van az együtt játszásra. Ilyenkor még jobban igénylik a felnőttel való közös játékot.

Az a kisgyermek, aki valamilyen területen esetleg lemaradást mutat, ebben a délutáni időszakban kaphat egyéni fejlesztést. Természetesen amennyiben a többi gyerekkel való tevékenység ezt nem zavarja. Tapasztalatunk, hogy hamar kialakulnak baráti kapcsolatok. Törekszünk arra, hogy ne klikkek, hanem összetartó közösség formálódjon. Veszekedést, agressziót próbáljuk leállítani, még csírájában elfojtani.

Különféle programok színesítik óvodai életünket. Havi rendszerességgel részt veszünk óvodai szintű bábelőadáson.  Ez általában sikeres és tetszik a gyerekeknek. Közösen ünnepeljük meg a név és születésnapokat. Ilyenkor az ünnepelt, mindig választhat egy játékot a csoport kincses zsákjából. Ez a játék ezután egy időre kedvenccé válik, és alvós játékká lép elő.

Szeretnénk ha óvodásainknak az itt eltöltött idő, kedves emlékként maradna meg. Ezért, mi, azonos elveket vallunk. Igyekszünk betarttatni a szokásokat-szabályokat, de nem vagyunk merevek. Szeretnénk, ha a gyerekek jól éreznék magukat a csoportban, ezért egyenlő partnerként kezeljük őket. Ötleteiket mindig meghallgatjuk és amennyiben óvodai kereteken belül megvalósíthatóak, meg is oldjuk. Ami pedig, a legfontosabb, hogy mindezt derűsen, jókedvvel és mosolyogva tesszük!

Ez a csoport, a jó hangulatáról és vidámságáról ismerhető fel.

NAPRAFORGÓ