Home 2018-05-24T11:29:49+00:00
  • FÓKUSZBAN A KREATÍV ALKOTÓERŐ ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

KÖSZÖNTJÜK A PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA HONLAPJÁN!

Három tagóvodánk közös honlapján, tagóvodánként tájékozódhat az óvodát érintő minden fontos, érdekes eseményről, aktuális programokról, tudnivalókról.

További információkért válasszon a tagóvodák közül!

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

Mártírok újta

Lurkóház Kincskereső Tagóvoda

Hunyadi János tér

Lurkóház Gyermekkert Tagóvoda

Köztársaság tér

BEMUTATKOZÁS

 

Intézményünk Pesterzsébet peremén, három épületben működik. Tágas udvarainkon sok növény és virág, lombos fák, játékok, homokozók várják a gyermekeket, – lehetőséget biztosítva az évszakok váltakozásának megfigyelésére, a játék,– és mozgásigény kielégítésére.

Csoportszobáink tágasak, világosak, kreatív ötletekkel évszaknak, ünnepkörnek megfelelően díszítettek. Csoportjaink többsége vegyes életkorú, de törekszünk homogén csoportok alakítására is.

Nevelőmunkánkat a nevelőközösség által kidolgozott Pedagógiai program alapján végezzük.

Célunk, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődését, – egyéni bánásmóddal, differenciált képességfejlesztéssel, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

A nyugodt, családias légkör megteremtésén belül a gyermekek napirendjének alakítása úgy történik, hogy a játék elsődleges szerepe mellett a mozgás és a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A gyermeki személyiség kibontakoztatását sokszínű, játékra alapozott komplex tevékenységekkel valósítjuk meg. Olyan helyzeteket teremtünk, melyben a gyermekek kulturális, művészeti élményekkel találkoznak, új tapasztalatokat-ismereteket szereznek. Élményekben gazdag óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben a gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodnak, képességeik kibontakoznak.

A gyermekek nevelési, tanulási tevékenységében kiemelt figyelmet fordítunk az egyénre szóló, teljesítménykényszertől mentes fejlesztésnek. A gyermekekről fejlődési lapot vezetünk, melynek tartalmáról évente két alkalommal tájékoztatjuk a szülőket. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, sajátosságait, és mindemellett tudatosan készítjük fel őket az iskolai életre.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód szokásainak alakítására. Kiemelten kezeljük a szelektív hulladékgyűjtést, a mindennapos gyümölcs és zöldség fogyasztást, a szabad levegőn való tartózkodást.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen, ehhez feltétlen szükséges a kölcsönös bizalmat feltételező kapcsolat alakítása. Igényeljük a szülők aktív közreműködését és segítőkészen közelítünk feléjük. A családokkal, szülőkkel való kapcsolatot közös programokkal erősítjük.

A beszédhibás és a fejlesztésre szoruló gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus foglalkozik.

Intézményünkben a táplálékallergiás gyermekek fogadása megoldott, számukra speciális étkezést biztosítunk.

Arra törekszünk, hogy intézményünk nevelőmunkájának minőségével a szülők elégedettek legyenek, a ránk bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos légkörben, boldogan töltsék gyermekéveiket óvodánkban.

Budapest, 2016.