Lurkóház Óvoda 2018-03-12T20:51:00+00:00

CSOPORTOK

további információkért válasszon a csoportok közül

Szivárvány csoport

Csigabiga csoport

Süni csoport

Kiscsikó csoport

BEMUTATKOZÁS

Gyermekeink nap, mint nap élvezhetik az óvoda udvarát: minden csoportnak külön udvarrésze van, tágas árnyékolt füves terület, zömében fedett homokozók, udvari játékok biztosítják az aktív mozgás, levegőzés lehetőségét.Óvodánk Pesterzsébet peremén, zöld övezetben, zömében családi házas környezetben található. Környezeti adottságait tekintve igen jó helyzetben van: megfelelő a közlekedés, kiépült az infrastruktúra, bölcsőde, iskola, orvosi rendelő közelben található. A környék nyugodt, csendes, jó a levegő.

Az egyemeletes épületben négy csoport működik, rendezett, felújított környezetben. Minden csoport saját mosdóval és öltözővel rendelkezik. Csoportszobáink tágasak, világosak, szépen berendezettek, játékeszközökkel jól ellátottak, családias környezetet, biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. Nevelőközösségünk folyamatosan dolgozik azon, hogy ízléses, esztétikus környezetet alakítsunk ki, s ehhez jelentős támogatást nyújt az intézményhez kapcsolódó Erzsébeti Lurkókért Alapítvány is.

Intézményünk légköre barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó, a kollégákat a tolerancia, el, és befogadás jellemzi. Pozitív értékközvetítő munkánk eredményessége visszaköszön abban is, hogy szívesen választanak bennünket a szülők. Összeszokott nevelőtestületünk számára fontos a szakmaiság, a folyamatos megújulás, melynek érdekében rendszeresen veszünk részt továbbképzéseken. Óvodapedagógusainkat a sokoldalúság, együttműködés jellemzi, s erre alapozva megfelelő attitűddel fordulunk a gyermekek felé.

Legfontosabb nevelési hitvallásunk a gyermekek teljes személyiségének sokoldalú fejlesztése, tudásvágyuk megalapozása, kreativitásuk kibontakoztatása. Minden gyermeket egyéni szükségletei, fejlettsége szerint kívánunk fejleszteni, nevelni. Olyan módszereket, eljárásokat alkalmazva, melyek biztosítják az aktív, sikerélményt, örömöket biztosító tevékenységeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, biztosítjuk a szabad játék feltételeit, tervezünk fejlesztő játékokat. A differenciált egyéni fejlesztést segítik még: logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus kollégáink is. Fontosnak tartjuk a gyermek, szülő, óvónő, szakember csoport jól működő kapcsolatrendszerét.

Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. Ennek érdekében elsődlegesnek tartjuk a szülőkkel való pozitív viszony kialakítását, a partneri együttműködés megvalósítását. A hagyományos kapcsolattartási formák (szülői értekezlet, fogadóóra) mellett lehetőséget biztosítunk közös programokra, rendezvényekre, ahol a családok aktívan bekapcsolódhatnak az óvodai mindennapokba. Évről-évre, hagyományainkat ápolva rendezzük meg az évszakokhoz kapcsolódó kézműves játszóházakat, jeles napok hetét, a Gyermekhetet. Ünnepeljük, sokszor közösen a szülőkkel a Mikulást, a Karácsonyt, farsangolunk, köszöntjük az Édesanyákat, készülünk az Évzáró ünnepségre. Havi rendszerességgel szervezünk zenés-irodalmi gyermekműsorokat. Aktívan veszünk részt a kerület szakmai életében, ennek egyik nagyszabású eseménye a kerületi Autómentes nap, melyhez évek óta óvodánk biztosítja a helyszínt.

Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával nagycsoportosaink ingyen vehetnek részt úszás, korcsolya, és birkózó oktatáson.

Óvodánk heti rendszerességgel helyet biztosít, hogy szülői igény szerint a gyerekek hit és vallásoktatásban vegyenek részt.

Az óvodai tevékenységeket kiegészítve, azokat színesítve, rendszeresen szervezünk külső programokat, séták, kirándulások, könyvtár és múzeumlátogatás formájában. Részt veszünk kerületi sport és művelődési, zenei rendezvényeken.

Nevelőközösségünk folyamatosan arra törekszik, hogy az idejáró gyermekek aktívan, tartalmasan, boldogan töltsék napjaikat, megéljék az összetartozás, a szabadság, az önfeledt gyermekkor élményét. A szülők érezzék, hogy gyermekeik jó helyen, biztonságban nevelkednek. Az eddigi értékeinket, hagyományainkat megtartva, de mindig megújulva, a társadalmi változások és elvárásoknak megfelelően végezzük munkánkat, hivatásunkat.

A Mártírok u. 205/b. óvoda nevelőtestülete