Süni csoport 2024-03-26T09:46:28+00:00

SÜNI CSOPORT

BANÁNÉ VIOLA ANIKÓ ÓVODAPEDAGÓGUS
BALLÁNÉ KÁTAI ILDIKÓ ÓVODAPEDAGÓGUS
SZABÓNÉ BOGDÁNY TÜNDE DAJKA

BEMUTATKOZÁS

Csoportunk a SÜNI, mely az emeleten található. A gyerekek családias, szeretetteljes légkörben bontakoztathatják ki tehetségüket. A kialakított szokás-szabályrendszerünk, mely épít a gyerekek életkori sajátosságaira, fejlettségi szintjükre, családból hozott szokásaikra, biztonságot, megnyugtató életritmust nyújt a gyerekek számára.

Óvodásaink alkotó légkörben felszabadultan, önállóan és társaikkal együtt, önfeledten játszanak. Vidám, energikus közösség sok érzelmi megerősítéssel és az egyéni fejlettségi tempó figyelembevételével alakítjuk óvodai életüket. Napi rendszerességgel szervezünk számukra játékból indított tevékenységeket, melyekben új ismereteket szereznek, a már meglévő tudásuk mélyül.

Sokféle anyaggal, eszközzel, változatos technikával ismerkedhetnek meg. Bátran próbálkoznak, gyakorolnak. Próbálkozásaikat sok dicsérettel, biztatással, segítség adással támogatjuk. Szívesen énekelnek, tornáznak, kézművesednek. Rendkívül érdeklődők, lelkesek, segítőkészek.

A szülők rendszeresen támogatják, segítik csoportunkat, adományaikkal, személyesen és alapítványunkon keresztül.