Csigabiga csoport 2018-03-12T20:52:35+00:00

CSIGABIGA CSOPORT

Óvónénik: Balláné Kátai Ildikó és Patinszki Mihályné (Ildikó néni)

 

 

Nevelési elveink, amelyeket fontosnak tartunk:

• Nyugodt szeretetteljes légkör kialakítása, ahol minden gyereket szeretet és megbecsülés övez.

• Az óvoda nevelési intézmény, ahol a gyermek teljes személyiségének kibontakoztatására törekszünk.

• Fontosnak tartjuk a családokkal a jól működő kapcsolatrendszer kialakítását, ami pozitívan hat a gyermekek fejlődésére.

• Arra törekszünk, hogy a gyermek testi-lelki szükségletei kielégítésre kerüljenek, mert ezek megvalósulásától függ, hogy biztonságban, jól érezze magát az óvodában.

• Olyan közösséget kívánunk kialakítani, amely lehetőséget biztosít az egyes gyermekek csoportban történő szocializálódására, a másság elfogadására, a gyermekek differenciált egyéni fejlődésére.

• Óvodás korban az elsődleges tevékenység a játék, amely nevelésünkben kiemelt helyet foglal el. A játékot a teljes személyiség kibontakoztatására felhasználjuk, amelyen keresztül fejlesztjük képességeiket-készségeiket. Biztosítjuk a szabad játék elsődlegességének érvényesülését megfelelő helyet, eszközt, időt, élményeket biztosítva ehhez.

 

A kis csigaházunk tágas – és világos, szép bútorokkal, sok jó játékkal van felszerelve. A csoport számára külön öltöző és mosdó van biztosítva. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek mindennapjai érdekesen, tartalmasan teljenek.

Bemutatjuk hogyan telik egy napja a kis csigáknak az óvodában: A reggeli érkezésnél az óvó néni lehetőséget biztosít a szabad játékra. Játékidő alatt folyamatos reggeliztetés zajlik. Közben lehetőség adódik beszélgetésre, közös játékra, egyéni fejlesztésre. A reggeli befejezése után teret, időt, eszközt biztosítunk a fejlesztő tevékenységek megvalósulására. Fejlesztjük mozgáskultúrájukat, zenei képességeiket, megismertetjük velük szűkebb és tágabb környezetüket, fejlesztjük kézügyességüket (rajzolás, festés, gyurmázás, barkácsolás, stb.). Szeretjük a meséket, verseket. Nem csak mondogatjuk, megtanuljuk, de a gyerekekkel közösen el is játsszuk, bábozzuk ezeket. A tevékenységeket játékba integrálva valósítjuk meg, figyelembe véve a gyermekek életkorát, érdeklődését, egyéni fejlettségét. A délelőtt többi részét az udvaron, szabadlevegőn töltjük, ahol kielégítjük mozgásigényüket. A szabadon választott tevékenységek közé gyakran szervezett labdajátékokat, ügyességi játékokat építünk be. Testápolás és étkezés után a délutáni pihenő következik. Alvás előtt kedves mesével, zenével, nyugtató simogatással, kedvenc „alvóskával” biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit. Ébresztő és testápolás után az uzsonna következik, és a szülők érkezéséig szabad játékkal töltjük az időt.

Nyitottak és befogadóak vagyunk és igyekszünk a gyermekekből is érzelemgazdag, kreatív, környezettudatos embereket nevelni. Vigyázunk a környezetünkre, rendre és tisztaságra.

Igyekszünk a gyermekek életét hagyományokkal, programokkal, ünnepekkel gazdagítani. Megünnepeljük a születésnapokat, Mikulást, Karácsonyt, Farsangot, Anyák napját, Évzárót. Szívesen látjuk a családokat, szülőket közös óvodai programokon, ünnepeken, játszó délutánokon, kézműves foglalkozásokon.

Szeretettel ajánljuk csoportunkat