Pillangó csoport 2023-10-31T16:12:12+00:00

PILLANGÓ CSOPORT

OLÁHNÉ HORVÁTH ILDIKÓ,  ÓVODAPEDAGÓGUSOK

BELINA CSABÁNÉ SZANDI PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
KOVÁCSNÉ KISS BEATRIX: DAJKA

BEMUTATKOZÁS

Csoportunk homogén összetételű, közel egyidős gyermekek alkotják. A gyermek elsődleges nevelési színtere a család, ezért célunk, a szülőkkel együttműködve az iskolára való felkészítés, ami szeretetteljes légkörben, a gyermeki tevékenységek során valósul meg.

A játék, a kötött és kötetlen foglalkozások, mindinkább alkalmassá teszik a kicsiket az iskolára, majd a sikeres iskolakezdésre.

Érkezés után folyamatosan reggeliznek, ami önkiszolgálás formájában történik. Mindenki eldöntheti mennyit szeretne fogyasztani, a folyadékot is maguknak öntik. Reggeli után sokféle játékból választhatnak.

Konstruáló asztali játékok, építő, szerepjátékok (boltos, orvosos, eladó stb.) szabályjátékok teszik színesebbé napjaikat. Igény szerint új tevékenységeket is életre hívunk.

A játék utáni pakolás a pillangó csoportban zenére történik, mindig ugyan az a dal szól, a dal végére rend van a csoportszobában.

Az egyéni fejlesztések alkalmával elsődleges feladatunk, hogy egyéni képességeiket figyelembe véve önmagukhoz, fejlettségi szintjükhöz igazodva segítsük fejlődésüket.

Kihasználjuk a lehetőségeket a matematikai ismereteik bővítésére, megalapozására, amit nagyban segítenek a szabályjátékok.
Ábrázolás és kézimunka kezdeményezés keretében fejlesztjük kézügyességüket, szépérzéküket, nem utolsó sorban grafomotoros fejlesztéssel készítjük elő az írást.
Az egész nap folyamán rendelkezésükre állnak különféle barkácsolási tevékenységek.

Testnevelés foglalkozáson kis- és nagy mozgásukat fejlesszük, vidám, de fegyelmezett formában.  A tornafoglalkozásokat pedig relaxációs gyakorlattal zárjuk.

Nagy gondot fordítunk a szabad levegőn való játékra, a tízóraira elfogyasztott gyümölcs után igyekszünk, a sok mozgáslehetőséget nyújtó udvarunkra kimenni. Gyakran látogatjuk meg a közeli lakótelepen található játszótereket is. Havonta színházi és zenés programok várják a Pillangókat. Részt veszünk a kerület által szervezett programokon: ovi zsaru, népmese napi rendezvény, Csillagocska fesztivál, indulunk különböző rajz pályázatokon.

A naposi munka kedvelt tevékenység, melynek során társaiknak terítenek, folyadékot töltenek. Minden gyermek önállóan szed, igényeinek megfelelő mennyiségben. Étkezés után a naposok rendbe teszik asztalukat.

Ebéd és mosdó használat, fogmosás után a Pillangók délutáni pihenője meseolvasással kezdődik, igyekszünk a heti foglalkozási tervben szereplő témához kapcsolódó mesét mesélni, de nagyon szeretik a gyerekek a folytatásos történeteket is. Mese után halk, relaxáló zene szól, amíg a gyerekek pihennek.

A szülőkkel való kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektetünk. Évente két szülői értekezletet tartunk, ahol humoros formában játékot tanítunk, tornázunk. Lehetőség van fogadóóra keretén belül tájékozódni a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben. Facebook, Messenger csoportjainkban folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az eseményekről fogadjuk a megkereséseket.

Célunk, hogy a kicsik kellemes, szeretetteljes légkörben tölthessék napjaikat, s szüleik nyugodtan végezhessék munkájukat.

Várunk szeretettel minden óvodáskorú gyermeket!