Nefelejcs csoport 2022-01-21T09:25:48+00:00

NEFELEJCS CSOPORT

Juhászné Szirmai Edit, Gábor Krisztina Óvodapedagógusok
Koródiné Szilágyi Judit pedagógiai asszisztens
Nagyné Zimány Magdolna: Dajka

BEMUTATKOZÁS

A mi csoportunk az épület földszintjén található, ahol csak két csoportszoba van, így mondhatjuk, hogy nagyon családias környezetben töltjük napjainkat.

Vegyes életkorú csoportunkba 3-7 éves korú gyermekek járnak, létszámunk legfeljebb 22 fő lehet.

Alapvető célunk, hogy a gyermekek érezzék itt jól magukat, szeressenek óvodába jönni, örömmel érkezzenek reggel a társaikhoz, barátaikhoz, vidáman, jó hangulatban, élményekben gazdagon teljenek mindennapjaik.

Nevelőmunkánkat a dadus néni, Nagyné Zimán Magdolna, Magdi néni segíti, és sok időt tölt velünk az óvoda egyik pedagógiai asszisztense, Kórodiné Szilágyi Judit, Jutka néni is.

Érkezés után, a reggelizést követően, a gyerekek kedvük szerint választhatnak a naponta felajánlott sokféle tevékenység közül.

Elsődleges szempontnak tartjuk azt, hogy az óvodáskorú gyermekek legfontosabb tevékenysége a szabad, önfeledt játék, melyben minden képességük, készségük, gondolkodásuk, kreativitásuk, képzeletük, szókincsük a leghatásosabban fejlődik, bővülnek ismereteik, és szociális, társas kapcsolataik is ez által válnak egyre érettebbé.

Ennek érdekében gondoskodunk a szükséges feltételekről: a megfelelő helyről, a kellő időről, eszközökről. A játékeszközöket úgy válogatjuk, hogy a kisebbek és nagyobbak is megtalálják az érdeklődésüknek, egyéni és életkori fejlettségüknek megfelelőt.

Lehetőségük van pl. rajzolásra, építésre, vonatozásra, autózásra. Lehet még társasjátékozni, babázni, fodrászosat játszani, legozni, képeskönyvet nézegetni.  Babázni, főzőcskézni a galérián kialakított babszobában lehet. A gyerekek egyéni, spontán ötleteinek megvalósítására is van mód, amelyekhez szükség szerint eszközöket, helyet biztosítunk. Szívesen mesélünk, énekelgetünk a gyerekekkel játszás közben is.

A délelőtt folyamán a gyermekek érdeklődésüktől függően részt vesznek a pedagógiailag tudatosan megtervezett és vezetett, játékban zajló fejlesztéseken is, melyekben fontos szerepe van a komplexitásnak. Ezzel is biztosítjuk, hogy az óvodáskor végére, az iskolába lépéshez szükséges minden fejlődési területen elérjék a megfelelő fejlettségi szintet. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód alkalmazását, melynek során figyelembe vesszük az egyes gyermek egyéni ütemű fejlődését, saját képességeihez, készségeihez igazítva a módszereket, az elvárásokat.

Mindennap szakítunk időt egy kis közös beszélgetésre, amikor elmesélhetik saját élményeiket, meghallgathatják egymást, megbeszéljük milyen érdekes, aktuális programok lesznek aznap, vagy a közeli napokban. Fontosnak tartjuk a vidámságot, a jó kedvet, a tréfálkozást.

Igyekszünk minél több időt tölteni szabadban. Az árnyas, tágas udvaron van lehetőség mozgásigényük kielégítésére, homokozásra, hintázásra kedvük szerint. Ebéd után pihennek a gyerekek. Alváshoz hozhatnak maguknak otthonról puha, alvós állatot, babát, vagy választhatnak az óvodai szőrmókok közül. Az elalvást ezen kívül még halk, megnyugtató mesélés, simogatás is segíti.

Az uzsonna után még van idő újra a szabadon választott játszásra egészen addig, amíg értük nem jönnek.

Azért, hogy az óvodában töltött idő minél jobb hangulatban, zökkenő-és konfliktus mentesebben teljen, a csoport szokásrendszerét minden gyermekkel megismertetjük, és arra, a következetesség elvét figyelembe véve, szükség szerint emlékeztetjük őket. A fokozatosságot szem előtt tartva kellő időt hagyunk a gyerekeknek a szokásrendszer elsajátítására. A gyakori pozitív értékelés, a jó teljesítmény kihangsúlyozása, a dicséret ebben nagyon hasznos módszerünk.

Közös játékokkal, eseményekkel, sétákkal szeretnénk olyan élményekhez juttatni őket, amelyek segítik a baráti kapcsolatok alakulását, elmélyülését, célunk, hogy a csoportba járó gyerekek mielőbb egymáshoz ragaszkodó, igazi kis gyermekközösséget alkossanak.

A szülőkkel egyeztetve közös énekléssel és a meglepetés-zsákból kis ajándék húzásával tartjuk meg a gyerekek születésnapját is.

Minden hónapban tartunk „Játéknapot”, amikor mindenki hozhat otthonról egy olyan játékot, amit szeretne megmutatni a barátainak, és azt együtt ki is próbálhatják.

Megtartjuk a nemzeti ünnepeket, megismertetjük a gyerekekkel a legfontosabb néphagyományokat, a zöld ünnepeket ezzel a hazaszeretetre nevelést, a szülőföldhöz való ragaszkodást erősítjük bennük. Ünnepeinken szívesen látjuk az érdeklődő szülőket. Így részt vehetnek a karácsonyi ünnepségen, a farsangon, az óvoda által szervezett családi rendezvényeken (Márton-nap, Sport-délután) is.

Arra törekszünk, hogy amíg ebbe a csoportba járnak, sok olyan meghatározó pozitív élménnyel, ismerettel gazdagodjanak, ami nagymértékben segíti fejlődésüket, és majd sokáig nem felejtik el társaikat, óvodájukat.