Maci csoport 2024-03-26T09:41:57+00:00

MACI CSOPORT

TÚRI-ŐSZE VIOLETTA ÓVODAPEDAGÓGUS
BAKAI ANDREA ÓVODAPEDAGÓGUS
FODOR ERIKA PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
KOVÁCS KRISZTINA BORBÁLA DAJKA

BEMUTATKOZÁS

Maci csoportunkban fontos, hogy a nevelési céljainkat, a gyermekek személyiségfejlődésének, egyéni fejlettségi szintjének ismeretében határozzuk meg, támaszkodva az otthonról hozott tapasztalataikra, ismereteikre.

Nagy hangsúlyt fektetünk az önállóság kialakítására és az iskolára való felkészítésre. Célunk, hogy a gyermekben kialakuljon az elméleti tudás mellett az a magabiztosság- és szociális fejlettség, melynek segítségével megállják a helyüket az iskolában, illetve az élet más területein is könnyedén boldogulnak.

Nyugodt, szeretetteljes, barátságos, türelmes légkört alakítunk ki, mellyel érzelmi biztonságot teremtünk a gyermekeknek, hogy bátran, bizalommal forduljanak hozzánk problémáikkal, érezzék, hogy számíthatnak ránk.

Fontosnak tartjuk a következetességet, a csoport szokás- szabályrendszerének a betartatását. Hisszük, hogy ez elengedhetetlen a gyermekek biztonságérzetének kialakításához és harmonikus fejlődéséhez.

Az állandó, de rugalmas napi- és hetirend keretében a gyermekeknek kielégítjük testi és lelki szükségleteit, valamint gyakorolhatják az egészséges életmód alapvető szokásait, szabályait. Elvárásainkat mindig differenciálva, a gyermekek egyéni fejlődésének, képességeinek ismeretében alakítjuk ki.

Biztosítjuk, hogy minden nap megvalósuljon a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék, hogy éljék meg a felfedezés örömét, fedezzék fel az ok- okozati összefüggéseket, fejlődjön kreativitásuk, erősödjön önbizalmuk, valamint problémamegoldó képességük, feladattudatuk, kitartásuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre is. Célunk nemcsak a beszédkészség fejlesztése, hanem a szókincsgyarapítás, beszédértés, tagolás fejlesztése és az ehhez kapcsolódó illemszabályok kialakítása.

Arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy legyenek egymással türelmesek, segítőkészek, próbáljanak meg egymáshoz alkalmazkodni, a problémákat megbeszélni. Célunk egy szerető közeg kialakítása.