Katica csoport 2024-03-26T09:28:52+00:00

KATICA CSOPORT

KONDORNÉ VIRÁG CSILLA ÓVODAPEDAGÓGUS
CSÁKI-SZABÓ DORINA ÓVODAPEDAGÓGUS
LUGOSI NOÉMI DAJKA

BEMUTATKOZÁS

A Katica csoport összetételére jelenleg jellemző a vegyes korosztály. Az évről évre iskolába készülő gyerekek helyére új gyerekek érkeznek. Ez pozitívan befolyásolja a szocializáció folyamatát, a társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát, az egymás közötti kommunikációt. A nagyok szívesen, szeretetteljesen fogadják a kicsiket, aktívan részt vesznek a beszoktatásban.

A napi tevékenységre jellemző a folyamatosság. Napközben lehetőségük van a gyerekeknek a szabad játékra, melyben kiélhetik kreativitásukat, fantáziájukat. A bábozás, dramatizálás lehetőséget nyújt az élményeik feldolgozására, újraélésére. Az ábrázolás, barkácsolás, ének-zene, mese, vers, mozgás, tánc kötetlen, illetve kötött részét képezik az általunk kezdeményezett tevékenységeknek. A környezeti tapasztalatok szerzésére, az ismeretek bővítésére a napi tevékenységen kívül, szervezett séták, kirándulások, kísérletezések adnak lehetőséget.

Különös figyelmet fordítunk a ránk bízott gyerekek egyéni képességeinek fejlesztésére, a felzárkóztatására, tehetséggondozásra, a közös élmények, a csoporton belüli társas kapcsolatok alakítására. A csoportban zajló tevékenységek a Pedagógiai Programban meghatározott témák szerint zajlanak, szervesen kapcsolódnak az óvodai hagyományőrző programokhoz: „A Magyar népmese napja”, „Őszvarázs hét”, Adventi várakozás időszaka, „Tavaszi zsongás” hete, „Juniális”. Ebben a szülők is aktív szerepet vállalnak, alkalmanként résztvevői lehetnek az óvodai rendezvényeknek.

A nagycsoportos gyerekeknek minden évben lehetőségük van részt venni a kerület által szervezett térítésmentes korcsolya-, és úszásoktatásban, birkózó edzéseken. Délután az óvodában, zeneovi, karate, angol tanfolyam működik. A nagycsoportosok felzárkóztatását utazó logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.

Munkánkat összehangolva azon dolgozunk, hogy barátságos, családias légkört biztosítva elősegítsük a gyerekek testi, lelki fejlődését értelmi képességeinek fejlesztését.