Szivárvány csoport 2023-04-15T10:17:23+00:00

SZIVÁRVÁNY CSOPORT

BARDI LÁSZLÓNÉ, /ÓVODAPEDAGÓGUS/
BÍRÓ-SIGMOND LIA, /ÓVODAPEDAGÓGUS/
BOHÁR BIANKA angolos, /ÓVODAPEDAGÓGUS/
MOLDVÁN ERIKA szakképzett, /DAJKA/

BEMUTATKOZÁS

Csoportunk huszonöt gyermeknek ad vidám, kedves, szeretetteljes ellátást. Minden óvodáskorú gyermeket várunk ide szeretettel, ebbe a színes-szivárványos terembe, ahol a bútorok, játékeszközök és az ismeretnyújtást segítő eszközök az életkori sajátosságokat figyelembe véve csalogatnak szépségükkel, változatosságukkal az élmények átélésére.

A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék. A játékot, játékosságot minden területen igyekszünk alapelvként alkalmazni. Sok-sok ismeretet, tapasztalatot szereznek eközben, személyiségük egyre gazdagabbá válik, készségeik, képességeik alakulnak.

Fontos alapelvünk még, hogy olyan közösség alakuljon ki, ahol minden gyermek értékes, fontos egymás elfogadása, fontos, hogy biztosítsuk minden gyermek számára a differenciált egyéni fejlődést. Minden nap a játéktevékenységbe beágyazva, a játéktevékenységből kezdeményezve végezzük kedvelt tevékenységeiket: kézműveskedünk, mesélünk, verset tanulunk, bábozunk; énekelünk, táncolunk, mondókázunk; megismerkedünk az óvoda közeli és távolabbi környezetével, sétálunk, közlekedünk, kirándulunk, és persze mi, felnőttek folyamatosan figyeljük a gyermekek igényeit.

A szivárványos gyermekek kedvence a mozgás. A mozgásigényük kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordinációra, a mozgáskultúra és testi képességeik fejlesztésére. Szép, nagy udvarunk van, így a mozgásfejlesztésre itt is folyamatos lehetőség van. Nagy örömünkre a csoportunk udvarrésze új játékeszközzel bővült: körhintával és egyensúlyozó lépegetővel. Elmondható, hogy az eszközök kedvenccé váltak.

Végül hagyományos programjaink: születésnapok megünneplése, délutáni játszóházak, séták, kirándulások, Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, évzáró, gyermekhét. Ezekbe a programokba a szülőket is aktívan bevonjuk.

Óvó nénik és az óvodások.