Ficánka csoport 2024-03-26T09:46:08+00:00

FICÁNKA CSOPORT

MOLNÁR GYÖNGYI ÓVODAPEDAGÓGUSOK
OROSZ MARINN ÓVODAPEDAGÓGUSOK
TIPPANÓCZ HENRIETTA DAJKA

BEMUTATKOZÁS

A Ficánka csoport a Lurkóház óvoda földszintjén helyezkedik el. A csoport 2020 szeptemberében indult új nevével. Huszonnégy kisgyermek jön reggelente vidáman óvodába, a csoportunkba.

Fő tevékenységünk a verselés, mesélés, éneklés, kézműves tevékenységek és a minket körülvevő világ megismerésén kívül a gyermekek mozgáskultúrájának kiemelt fejlesztése. Ez azt jelent, hogy napi szinten tartunk minimum húsz perces mezítlábas tornafoglalkozást és heti rendszerességgel negyven perces komplex testnevelésfoglalkozást. Ezen kívül jó és rossz idő esetén is legalább negyvenöt percet biztosítunk az udvaron végzett szabad játéktevékenységhez. Célunk mindezzel az, hogy mind testileg, mind mentálisan egészséges gyerekeket küldhessünk az óvodai évek letelte után iskolába.

Erősítjük csoporttudatukat, az összetartozás örömét, az együtt töltött időben, közös tevékenységek során. Biztos érzelmi hátteret teremtünk a csoportba járó kisgyermekeknek. Mindkét óvodapedagógus és a dajka nénink is egymást elfogadó, egymásra odafigyelő, környezetére igényes gyermekeket szeretne nevelni.