Méhecske csoport 2024-03-26T09:47:13+00:00

MÉHECSKE CSOPORT

HEMZŐ RÓZSA ÓVODAPEDAGÓGUS
SERES ERIKA ÓVODAPEDAGÓGUS
TÓTHNÉ VARGA KATALIN DAJKA

BEMUTATKOZÁS

A Méhecske csoport barátságos légköre minden nap hívogatóan várja a gyermekeket, biztosítva, hogy mindenki jól érezze magát, és megtalálja a kedvére való tevékenységet. A délelőtt folyamán a sokszínű játéklehetőség mellett lehetőséget nyújtunk az egyéni tapasztalatszerzésre, felfedezésekre. Nagy hangsúlyt fektetünk a mesemondás minden formájára. Szükségesnek és fontosnak tartjuk az alapvető készségek elsajátítását. A kézműves asztalnál színes rajzokat, festményeket készíthetnek, gyurmázhatnak, az egyéni alkotáshoz változatos eszközöket biztosítunk.

Nevelési alapelvünk: időt hagyni a felfedezésre, átélésre, befelé figyelésre, elmélyülésre az egyéni és közös élmények átélésére.

A születésnapok közös megünneplésével, az együtt elmondott köszöntővel, a kívánság-énekkel erősítjük a csoporthoz tartozás élményét, ugyanakkor segítjük az önértékelés pozitív alakítását is. Mindennapjaink során előtérbe helyezzük a szabad játéktevékenységet, mint a gyermeki személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszközét. A játék feltételeinek biztosítását tudatosan tervezzük és alkalmazzuk, ezáltal nyújtunk lehetőséget a különböző szerepek eljátszására, átélésére. Elsődlegesnek tartjuk a kulturált együttműködés és konfliktuskezelés tanítását, erősítését, a pozitív példák kiemelését, a közösségi magatartás formálását olyan értékek mentén, mint a szeretet, elfogadás, őszinteség. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód alkalmazását, amely során minden kisgyermek a saját ütemében, saját egyéni készségei és képességei szerint fejlődhet, az egyéni tapasztalással megszerzett ismeretekre építve.

Célunk: mindennapi szinten élményhez juttatni őket, fantáziájukat, kreativitásukat fejleszteni, figyelmüket felkelteni és ráirányítani környezetük apró szépségeire, értékeire.

Ezen elvek tükrében kívánunk egészséges, boldog önfeledt gyermekeket nevelni.