Mackó csoport 2024-03-26T09:24:30+00:00

MACKÓ CSOPORT

GÁLNÉ KALAPOS ANITA ÓVODAPEDAGÓGUS
KÁLÓCFAINÉ BOKOR VERONIKA ÓVODAPEDAGÓGUS
SZÉKELY RENÁTA PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
ZALASCH JULIANNA DAJKA 

BEMUTATKOZÁS

A Mackó csoport zömmel azonos életkorú kisgyermekek közössége, ahol a mindennapok meghatározó eleme a szabad játéktevékenység, és az élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló tanulás. Célunk, hogy a gyermekek az életkoruknak és az egyéni képességeinek megfelelően, harmonikusan fejlődjenek, amihez rugalmas napirendet, érzelmi biztonságot, és nyugodt környezetet biztosítunk.

Fontosnak tartjuk a társas kapcsolatok és az együttműködő közösség kialakítását és megtartását. A játékba integrált tanulás módszerét elsődlegesnek tekintjük a nevelés folyamatában. Nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi nevelésre, amihez szívesen használunk drámapedagógia módszereket, eszközöket. A mesélés, verselés folyamatosan jelen van az óvodai életünkben.  A természet védelmére, környezetünk szépségeinek megismerésére és egészséges életmódra neveljük a gyerekeket. A kézműveskedéshez, barkácsoláshoz, kreatív tevékenységekhez az egész nap folyamán biztosítjuk a helyet és az eszközöket a gyermekeink számára. Lehetőségeinkhez képest sok időt töltünk mozgással, a szabad levegőn is. Célunk, hogy az óvodáskor végére, az iskola elkezdésére érett gyermekeket tudjunk elengedni a Mackó csoportból.

Pedagógiai módszereinket, nevelési elveinket a családi neveléssel összhangban és azt kiegészítve alkalmazzuk, törekedve a szülőkkel való jó kapcsolatot kialakítására.